Vilkår for bruk

FØLGENDE BESKRIVER BETINGELSENE FOR AT LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC TILBYR ADGANG TIL VÅRE TJENESTER.

Velkommen til brukeravtalen ("Avtalen" eller "Brukeravtalen") for Lexyl Travel Technologies, LLC. Denne avtalen beskriver betingelser og vilkår som gjelder for din bruk av våre tjenester som er tilgjengelig under domenet og underdomener for HotelPlanner.com. Om du ikke samtykker til å være bundet av betingelsene og vilkårene i denne avtalen, ber vi deg om å ikke bruke våre tjenester.

Du må lese, samtykke til og akseptere alle betingelsene og vilkårene i denne brukeravtalen og Personvernerklæringen, som inkluderer de betingelsene og vilkårene som er uttrykkelig angitt nedenfor og de inkorporert ved referanse, før du blir medlem av HotelPlanner.com.

Selskapet kan til enhver tid endre denne avtalen ved å poste de endrede betingelsene på siden. Unntatt som angitt nedenfor skal alle endrede betingelser automatisk tre i kraft 30 dager etter at de blir postet på siden. Denne avtalen kan ikke endres på annen måte med mindre det er skriftlig og signert av deg og HotelPlanner.com. Denne avtalen er gyldig ved godkjennelse under registrering for nye registrerende brukere.

1. Berettigelse til medlemskap.

Våre tjenester er kun tilgjengelige for, og kan kun brukes av, personer som kan inngå rettslig bindende kontrakter under gjeldende lov. Uten begrensning av det foregående er våre tjenester ikke tilgjengelige for barn (personer under 21 år) eller til midlertidige eller på ubestemt tid suspenderte HotelPlanner.com medlemmer. Om du er under 21 år gammel, kan du ikke bruke denne tjenesten. Om du ikke er kvalifisert, ber vi deg om å ikke bruke siden. Videre må ikke din HotelPlanner.com-konto (inkludert tilbakemelding) og bruker-ID overføres eller selges til annen part. Om du registrerer forretningsinstans (dvs. reisebyrå, grossist, gruppekoordinator, hotell eller annnen reisetjenesteleverandør.), anfører du at du har autoritet til å binde instansen til denne avtalen. Forretningsinstanser som bruker denne tjenesten til å motta pristilbud uten å kontakte noen leverandør online er underlagt suspensjon eller avslutning av konto. Om du svarer på vegne av et hotell, må du være heltidsansatt eller eier av hotellet som har adgang til hotellets reservasjonssystem.

2. Avgifter og tjenester.

Tilslutning til og listing av grupper på HotelPlanner.com er gratis for enkeltpersoner, reisebyråer, gruppekoordinatorer og grossister. Hoteller kan registrere seg for vårt foretrukkede medlemskap for en avgift. Hotellet og/eller reisetjenesteleverandøren er ansvarlig for å betale 10 % provisjon til HotelPlanner.com for faktisk handel oppstått ut fra det grunnleggende gratis anbudet. Hoteller som er registrert i vårt foretukket medlemskap-program er berettiget til å betale 7 % provisjon for faktisk handel fra den grunnleggende budgivningen. Hoteller kan velge å øke henvisningsgebyret til HotelPlanner.com per bud tilbudt på plattformen vår, men henvisningsgebyrer skal ikke på noe tidspunkt være lavere enn det som uttrykkes heri. Hotellet er ansvarlig for å spore reservasjoner på alle grupper og lange opphold. Om hotellet unnlater å spore aktualiserte rom på grunn av ufullstendige registre, mistede eller stjålne registre, eller teknisk feil, må hotellet betale 10 % provisjon på alle forespurte rom som funnet i online-klientforespørselen etter tilbud. Hotellet er ansvarlig for betaling av henvisningsgebyret for faktisk handel source fra vår platform uansett om reservasjonen ble bestilt gjennom en tredjepartsleverandør.

HotelPlanner.com vil betale en 10 % provisjon på hotellrominntekt produsert til alle reisebyråer for gruppebestillinger behandlet gjennom HotelPlanner.com, men denne avgiften skal kun betales til reisebyråer når vi mottar betaling av henvisningsgebyret av vår hotellpartner. Hotellpartnere som gir tilbud på gruppebestillinger produsert av reisebyråer skal være ansvarlige for å betale et 12 % henvisningsgebyr til HotelPlanner.com for faktisk handel henvist fra den grunlleggende budgivningen. Betaling av henvisningsgebyret til alle reisebyråer skal utføres den første hver måned etter mottak av betalingen av henvisningsgebyret vårt fra vår hotellpartner. Reisebyråer skal bistå HotelPlanner.com med innhenting av henvisningsgebyret, men skal ikke på noe tidspunkt motta betaling av henvisningsgebyret fra hotellet direkte uten tidligere samtykke fra HotelPlanner.com. Henvisningsgebyret kan variere for hver reservasjon og HotelPlanner.com kan rett til å endre gebyrene som betales til alle reisebyråer basert på betaling mottatt fra våre hotellpartnere. Hvis hotellet ikke betaler henvisningsgebyret, kan HotelPlanner.com ikke holdes ansvarlig for de ubetalte henvisningsgebyrene. Reisebyråbestilinger er ikke kvalifisert for noen andre rabatter eller penger-tilbake-kampanjer gjennom HotelPlanner.com-systemet. Henvisningsgebyrer forfaller 21 dager etter avreisedatoen til den henviste gruppen. Hvis betaling ikke mottas innen den forfaller, harHotelPlanner.com rett til å kreve et purregebyr på alle utestående balanser. Henvisningsgebyrer som ikke betales innen 60 dager etter avreisedatoen skal være rentebærende med den maksimale rentesatsen som lover tillater.

Hvis en forrretningsforbindelse til Lexyl Travel Technologies, LLC. blir kreditert for bestilling av gruppen eller et langt opphold, kan henvisningsgebyret for reisebyråer reduseres for å kompensere forretningsforbindelsen. Dette tredjeparts-transasksjonsgebyret vil inkludere alle hotellpris- og informasjons-innkjøp, i tillegg til database- og nettstedsvedlikehold, i tillegg til innsamling av henvisningsgebyrer utført av HotelPlanner.com. Hotellet er kun ansvarlig for å betale henvisningsgebyret som oppgitt på inntekter fra faktisk handel av rom.

3. HotelPlanner.com er et møtested.

HotelPlanner.com er ikke en auksjonsholder. Siden fungerer som et møtested for å la hotell- og/eller reisetjenesteleverandører selge rom og/eller tjenester til enhver postet pris. Selskapet er ikke involvert i den faktiske transaksjonen mellom kjøpere og selgere. Som et resultat har selskapet ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller legaliteten for artiklene som averteres, sannheten eller nøyaktigheten i listingene, selgeres evne til å selge varene eller kjøperes evne til å betale for varene. Selskapet kan ikke sikre at en kjøper eller selger faktisk vil fullføre en transaksjon.

Bekreftelse av identitet. Selskapet bruker mange teknikker for å bekrefte nøyaktigheten ved informasjonen våre brukere oppgir til oss når de registrerer seg på siden. Men, fordi brukerverifisering på Internett er vanskelig kan ikke HotelPlanner.com bekrefte hver brukers angivelige identitet. Vi oppfordrer deg til å kommunisere direkte med hotellet eller reisebyrået ved bruk av verktøyene som er tilgjengelige på denne siden.

Avståelse. Fordi selskapet er et møtested avstår du, om du har en tvist med en eller flere brukere, HotelPlanner.com (og våre funksjonærer, direktører, agenter, datterselskaper, samarbeidsprosjekter og ansatte) fra krav, forlangende og skadeserstatning (faktisk og indirekte) av enhver type og natur, kjent og ukjent, mistenkt og uant, oppdaget og uoppdaget, oppstått ut fra eller på noen måte forbundet med slike tvister. Om du er bosatt i California gir du avkall på California Civil Code §1542, som sier: "En generell avståelse omfatter ikke krav hvor kreditoren ikke vet eller forventer å forekomme til sin favør ved tidspunktet for avståelsen som om kjent av ham må ha materielt påvirket hans avtale med skyldneren."

Informasjonskontroll. Selskapet kontrollerer ikke informasjonen oppgitt av andre brukere som er gjort tilgjengelig gjennom vårt system. Du kan finne andre brukeres informasjon støtende, skadelig, unøyaktig eller villedende. Vennligst utvis forsiktighet, sunn fornuft og praktiser sikker handel ved bruk av siden. Legg merke til at det også er risiko for handel med mindreårige eller mennesker som opptrer under falske foregivende. I tillegg kan det også være risiko for befatning med internasjonal handel og utenlandske statsborgere. Ved å bruke denne siden, samtykker du til å akseptere slik risiko og HotelPlanner.com er ikke ansvarlig for handlinger eller utelatelser fra brukere av siden.

4. Budgiving.

Som hotell- eller reisetjenesteleverandør er du forpliktet til å fullføre transaksjonen med gruppekoordinatoren, reisebyrået, grossisten og/eller den bestillende parten som de representerer:

Ved å gi bud på en gruppebestilling, samtykker du til å være bundet av salgsbetingelsene som er inkludert i gruppens beskrivelse så lenge disse salgsbetingelsene ikke bryter med denne avtalen eller er ulovlige. Bud kan ikke trekkes tilbake unntatt ved uvanlige tilfeller, som når: gruppekoordinatoren, reisebyrået, grossisten og/eller den bestillende part endrer gruppens beskrivelse etter at du har gitt ditt bud; det glir gjort en klar typografisk feil; du ikke kan bekrefte identiteten til hotellet, reiseleverandøren, reisebyrået, grossisten, gruppekoordinatorer og/eller bestillende parter. Hotellet er ansvarlig for sporing av reservasjoner for alle grupper. Om hotellet ikke sporer aktualiserte rom på grunn av ufullstendige registreringer, tapte eller stjålne registreringer eller teknisk feil, må hotelle betale 10 % provisjon for alle forespurte rom som funnet i den online kundeforespørselen for tilbud.

Skadelige salgsteknikker er strengt forbudt. Slike salgsteknikker inluderer, men er ikke begrenset til, det å tilby spesialtilbud, rabatter eller å instruere kunder i et forsøk på å påvirke dem til å arbeide utenfor systemet.

HotelPlanner.com skal alltid få hotellets laveste gruppepriser. HotelPlanner.com vil utføre periodiske granskninger av gruppepriser ved hotellene på vegne av sine gruppekoordinatorer. Om en avtalt gruppepris av noen årsak har blitt ikke konkurransedyktig, må hotellet justere den avtalte gruppeprisen til å være på linje med andre rabatterte gruppe- og flyktige priskampanjer for gruppens avtalte datoer ved gruppens avtalte hotell.

Om et hotells eierskap endres, må det forelegges bevis på forrige eierskaps konkurs for å unngå innkreving av forfalte provisjoner for nytt eierskap.

5. Listing.

Beskrivelse av listing. Ved posting av en gruppebestilling for budgiving, må du være rettslig i stand til å representere den bestillende parten som du lister på siden. Et IATA-kort er viktig identifisering av at du er en kvalifisert listeagent, eventuelt en signert avtale fra den bestillende parten. Du må beskrive gruppen din og alle salgsbetingelser på grupperegistreringssiden på siden. Dine oppføringer kan kun inneholde tekstbeskrivelser og annet innhold som er relevant for gruppens behov.

Bedrageri. Uten å begrense andre rettsmidler kan HotelPlanner.com suspendere eller avslutte kontoen din om Selskapet mistenker at du (ved overbevisning, avtale, forsikring eller tredjepartsundersøkelse, eller på annen måte) har vært involvert i bedragersk aktivitet i forbindelse med siden.

Manipulering. Hverken reisebyråer, gruppekoordinatorer, enkeltpersoner, grossister, reisetjenesteleverandører eller hoteller kan manipulere prisen på noe element og du kan heller ikke blande deg i andre brukeres lister eller transaksjoner.

6. Din informasjon.

Definisjon. "Din informasjon" er definert som enhver informasjon du oppgir til oss eller andre brukere i registrerings-, budgivings- eller oppføringsprosessen, i ethvert offentlig meldingsområde eller gjennom enhver e-postfunksjon. Du er eneansvarlig for Din informasjon og vi opptrer som en passiv kanal for din online distribusjon og publisering av Din informasjon.

Begrensede aktiviteter. Din informasjon (eller listede grupper) og dine aktiviteter på siden skal ikke: (a) være falsk, unøyaktig eller villedende; (b) være bedragersk, (c) krenke noen tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eiendomsrettigheter eller rettigheter til offentlighet eller personvern; (d) bryte noen lov, vedtekt, forordning eller forskrift (inkludert, men ikke begrenset til, de som styrer eksportkontroll, forbrukervern, utilbørlig konkurranse, antidiskriminering eller falsk annonsering); (e) være ærekrenkende, injurierende, ulovlig truende eller ulovlig trakasserende; (f) være uanstendig; (g) inneholde noen virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, avbruddsbot-er, påskeegg eller andre dataprogrammeringsrutiner som kan skade, påvirke uheldig, prøve på skjult overtagelse eller ekspropriere noe system, data eller personlig informasjon; (h) skape ansvar for oss eller få oss til å tape (helt eller delvis) tjenestene fra våre ISP-er eller andre leverandører; og (i) linke direkte eller indirekte til eller inkludere beskrivelser av varer eller tjenester som: (j) er forbudt under denne avtalen; er samtidig listet for salg på en annen nettside enn HotelPlanner.coms eller du ikke har rett til å forhandle priser. Lisens. Bare for å gjøre HotelPlanner.com i stand til å bruke informasjonen du forsyner oss med, slik at vi ikke bryter noen rettigheter du kunne ha i den informasjonen, du samtykker til å gi oss en ikke-eksklusiv, verdensdekkende, evigvarende, ugjenkallelig, avgiftsfri, underlisenserbar (gjennom flere lag) rett til å utøve opphavsretten, publisitets- og databaserettigheter (men ingen andre rettigheter) du har i Din informasjon, i noe media ikke kjent eller i øyeblikket ikke kjent, med hensyn til din informasjon. HotelPlanner.com vil kun bruke Din informasjon i overensstemmelse med vår Personvernerlæring.

7. Adgang og inngrep.

Siden inneholder robotekskluderingsstup. Mye av informasjonen på siden oppdateres på sanntidsbasis og er beskyttet eller er lisensert til HotelPlanner.com av våre brukere eller tredjeparter. Du samtykker til at du ikke vil bruke noen robot, indekseringsrobot, skraper eller annen automatisert metode for å få adgang til siden for noe formål uten vår klare skriftlige tillatelse. I tillegg samtykker du til at du ikke vil: (i) utføre noen handling som pålegger, eller kan pålegge etter vårt skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur; (ii) kopiere, gjengi, endre, skape deriverte produkter fra, distribuere eller vise offentlig noe innhold (unntatt Din informasjon) fra siden uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra HotelPlanner.com og hensiktsmessig tredjepart, som gjeldende; (iii) gripe inn i eller forsøk på å gripe inn i sidens riktige funksjon eller aktiviteter utført på siden; eller (iv) omgå våre robotekskluderingsstup eller andre tiltak vi kan bruke for å forhindre eller begrense adgang til siden.

8. Brudd.

Uten å begrense andre rettsmidler kan selskapet begrense din aktivitet, umiddelbart fjerne dine bud eller artikkeloppføringer, advare vårt samfunn om dine handlinger, utstede en advarsel, suspendere midlertidig, suspendere på ubestemt tid eller avslutte ditt medlemsskap og avslå å levere våre tjenester til deg om: (a) du bryter denne avtalen eller dokumentene den henviser til gjennom referanse; (b) selskapet ikke kan bekrefte eller autentisere informasjon du oppgir til oss; eller (c) selskapet tror at dine handlinger kan forårsake økonomisk tap eller rettslig ansvar for deg, våre brukere eller oss.

9. Personvern.

Selskapet vil ikke selge eller leie ut din personlige informasjon til tredjeparter for deres markedsføringsformål uten ditt uttrykte samtykke og selskapet vil kun bruke din informasjon som beskrevet i Personvernerklæringen. Selskapet anser vern av brukeres personvern som et veldig viktig samfunnsprinsipp. Selskapet forstår at du og din informasjon er en av våre mest viktige ressurser. Selskapet lagrer og behandler din informasjon på datamaskiner som befinner seg i USA og er beskyttet av både fysiske og teknologiske sikkerhetsinnretninger. Selskapet bruker tredjeparter til å verifisere og bekrefte våre personvernprinsipper. Vår gjeldende personvernerklæring er tilgjengelig via vår personvernerklæringsside. Om du har innvendinger mot at din informasjon blir overført eller brukt på denne måten, ber vi deg om å ikke bruke våre tjenester.

10. Konfidensiell informasjon.

(a) Konfidensiell informasjon. Klientinformasjon er strengt konfidensiell og skal kun brukes til å inngå kontrakter for Lexyl-gruppen ved ditt hotell. Om hotellet ditt ikke kan fullføre en kontrakt med en gruppe av noen årsak, kan ikke hotellet dele gruppens konfidensielle kontaktinformasjon eller henvise våre klienter til andre hoteller eller organisasjoner. Alle forsøk på å bruke denne konfidensielle informasjonen til annet enn den tiltenkte bruken er strengt forbudt etter lov. Om hotellet ønsker å henvise kunden til en partner eller et søsterhotell av noen årsak, må dette hotellet være en registrert bruker i Lexylsystemet og gi et tilbud på kundens online gruppelisting.

(b) Forvaltning av konfidensiell informasjon. Hver part samtykker til at: (i) all konfidensiell informasjon skal forbli eierens eksklusive eiendom; (ii) den skal opprettholde, og skal få sine ansatte og agenter til å opprettholde, konfidensialiteten og diskresjonen for den andre partens konfidensielle informasjon; (iii) den skal ta alle nødvendige forholdsregler for å sørge for at dens ansatte, agenter og underentreprenører ikke kopierer, publiserer, manipulerer, avslører til andre eller på andre måter bruker den andre partens konfidensielle informasjon; og (iv) den skal returnere eller destruere alle kopier av den andre partens konfidensielle informasjon ved forespørsel fra den andre parten og holde den andre parten skadesløs fra og mot alle skader og utgifter (inkludert advokatutgifter og kostnader) oppstått ut fra et brudd på denne forskriften.

(c) Unntak fra konfidensiell informasjon. Til tross for det foregående skal konfidensiell informasjon ikke inkludere noen informasjon til den utstrekning hvor den (i) er eller blir del av offentlig eiendom gjennom unnlatelse eller forsømmelse hos den mottagende part, (ii) blir avslørt til tredjeparter av eieren uten begrensning på slike tredjeparter, (iii) er i den mottagende partens besittelse, uten faktisk eller konstruktiv kjennskap til en konfidensialitetsforpliktelse med hensyn dertil, ved eller før tidspunktet for avsløring under denne avtalen, (v) er uavhengig utviklet uten adgang eller henvisning til den avslørende partens konfidensielle informasjon, eller (vi) løses fra konfidensiell behandling ved skriftlig samtykke fra den avslørende parten.

11. Ingen garanti.

SELSKAPET, VÅRE DATTERSELSKAPER, FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE OG VÅRE LEVERANDØRER TILBYR VÅRT NETTSTED OG VÅRE TJENESTER "SOM DE ER" OG UTEN NOEN GARANTI ELLER BETINGELSE, UTTRYKT, IMPLISERT ELLER LOVFESTET. HOTELPLANNER.COM, VÅRE DATTERSELSKAPER, DIREKTØRER, ANSATTE OG VÅRE LEVERANDØRER FRAGÅR SPESIFIKT ALLE IMPLISERTE GARANTIER FOR TITTEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. Noen stater tillater ikke fragåelse fra implisert garanti, så den foregående fragåelsen gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke lovfestede rettigheter og du kan også ha andre lovfestede rettigheter som varierer fra stat til stat.

12. Dekningssum.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL SELSKAPET, VÅRE DATTERSELSKAPER, FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER VÅRE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR TAPT PROFITT ELLER NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGENDE SKADESERSTATNINGER OPPSTÅTT UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED VÅR SIDE, VÅRE TJENESTER ELLER DENNE AVTALEN (HVORLEDES ENN OPPSTÅTT, INKLUDERT UAKTSOMHET).

13. Skadesløsholdelse.

Du samtykker til å skadesløsholde oss og til holde oss og (som gjeldende) våre morselskap, datterselskap, assosierte selskaper, funksjonærer, direktører, agenter og ansatte skadesløse for ethvert krav eller forlangede, inkludert rimelige advokatutgifter, gjort av noen tredjepart på grunn av eller oppstått ut fra ditt brudd på denne avtalen eller doumentene den henviser til, eller ditt brudd på noen lov eller en tredjeparts rettigheter.

14. Lovmessig overholdelse.

Du skal overholde alle gjeldende hjemlige og internasjonale lover, vedtekter, forordninger og forskrifter angående din bruk av vår tjeneste og din budgiving på eller listing av grupper.

15. Generelt.

Denne avtalen skal ledes i alle henseende av lovene i staten California hvor slike lover gjelder for avtaler inngått og som utføres kun innen California mellom bosatte i California. Selskapet garanterer ikke kontiuerlig, uavbrutt eller sikker adgang til våre tjenester, og drift av siden kan forstyrres av flere faktorer utenfor vår kontroll. Om noen forskrift i denne avtalen blir bedømt ugyldig eller urettskraftig, skal slik forskrift strykes og gjenværende forskrifter skal håndheves.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Gjeldende lov

Denne avtalen og transaksjonene den vurdere skal styres, tolkes, utlegges, håndheves og utføres i samsvar med lovene i delstaten Florida, uten hensyn til konflikter mellom lovprinsipper.

Forum for juridiske handlinger.

Annet enn i den grad uttrykkelig fremsatt nedenfor i denne delen, skal alle juridiske handlinger eller prosesser som oppstår fra eller som er relatert til denne avtalen eller transaksjonene den vurderer ("Juridis handling") kun fremføres i Palm Beach County, Florida, og hver part samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen til slik domstol (og til hensiktmessige ankedomstoler) for alle slike juridiske handlinger, og krav om eventuel forum non conveniens i forbindelse dermed og innvending mot et møtested deri. Prosess i enhver slik juridisk handling kan overleveres en hvilken som helst hvor som helst i verden, enten vedkommende befinner seg i eller utenfor delstaten Florida. Valget av forum ovenfor skal ikke forby noen håndheving av noen dom i det forumet eller annet passende forum. Alle parter som bryter denne avtalen vil være ansvarlige for å betale HotelPlanner.coms advokatutgifter og kostnader.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING:

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING: HotelPlanner.com arrangerer tjenestene beskrevet på denne siden, inkludert uten begrensning overnatting som leveres av hotellinnehavere, som er uavhengige entreprenører og ikke agentene, ansatte, partnere eller samarbeidspartnere for selskapet. Lexyl Travel Technologies, LLC tilbyr et forhandlingssted for slike gruppereisetjenester kun for bekvemmelighet for selskaper som leverer slike tjenester. Slike kontraktsmessige forhandlingstjenester er underlagt alle vilkår og betingelser for de respektive leverandørene (hvorav noen kan begrense eller ekskludere leverandørens ansvar). Lexyl Travel Technologies, LLC skal ikke være ansvarlig for noe tap eller for skade på eiendom eller død eller skade på person, oppstått ut fra noen handling eller forsømmelse av noen leverandør som tilbyr produkt eller tjeneste eller noen annen person eller instans, eller forårsaket av streik, krig, vær, force majeure, karantene, sykdom, myndighetsrestriksjon eller forskrift eller noen annen årsak ut over HotelPlanner.coms kontroll. Den reisende frasier seg uttrykkelig alle rettigheter han eller hun kan ha mot HotelPlanner.com i forbindelse med det foregående. Ikke under noen omstendigheter skal HotelPlanner.com anses som befrakter under kontrakt for trygg frakt av den reisende eller hans eller hennes bagasje og eiendeler. Det er forstått og avtalt at HotelPlanner.com skal til enhver tid opptrå i egenskap av uavhengig entreprenør og ikke som en ansatt, partner, agent, samarbeidspartner eller fullmektig for noe reisebyrå, gruppekoordinator eller hotell.

Hverken HotelPlanner.com eller samarbeidende organisasjoner skal være ansvarlig for noen kanselleringer eller for handlinger fra noen annen tjenesteleverandører, forandring eller erstatning av hoteller, eller noen andre personer som leverer noen av tjenestene og overnattingene til passasjerer. Heller ikke skal de være ansvarlige for eventuelt tap av eller skade på bagasje eller eiendom, eller for skade, sykdom eller død, eller for noen skader eller krav oppstått fra noen handling, feil, utelatelse, forsømmelse eller uaktsomhet fra noen person som ikke er direkte ansatt hos HotelPlanner.com. Bærere, hoteller og andre leverandører som yter tjenester er uavhengige entreprenører og er ikke agenter for, ansatte eller funksjonærer for Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC er ikke ansvarlig for noen kriminell atferd fra tredjeparter. Ikke under noen omstendigheter skal Lexyl Travel Technologies, LLC ha noe ansvar overfor noen person eller instans.

Lexyl Travel Technologies, LLC gir ingen garantier eller fremstilling på noen måte, uttrykt eller implisert, ut fra lov eller annet, inkludert uten begrensning enhver implisert garanti for salgbarhet eller egnethet for et særskilt formål, eller noen implisert garanti oppstått ut fra utførelse, forhandling eller handelskutyme.

Rabattanslaget i tilbudskommentarene dine er basert på det totale antallet forespurte rom på det spesifikke hotellet. Rabatten vil kun gis for faktisk brukte og dokumenterte rom. Rabatt kan variere basert på faktisk hotellnetter bestilt eller dokumentasjon i form av kvitteringer eller bekreftet gruppeliste. Reisebyråer er ikke kvalifisert for rabatter.

Alle anstrengelser blir gjort for å sørge for nettsidens nøyaktighet ved publisering; dog kan ikke HotelPlanner.com holdes ansvarlig for skrivefeil eller trykkfeil, produktendringer og innholdsendringer på nettsider.

FYSISKE HANDIKAP: Hoteller har kanskje ikke nødvendige spesialtjenester og utstyr til å imøtekomme alle individer med handikap eller spesielle behov. De som krever garantert losji for dem med handikap eller spesielle behov, tilrådes å kommunisere direkte med hotellet.

Nettstedet, inkludert disse vilkår og betingelser, representerer hele avtalen mellom reisebyrået, gruppekoordinatorer, grossister, den individuelle bestillende parten, hotellene, enhver annen reisetjenesteleverandør og Lexyl Travel Technologies, LLC.

Alle gruppekontrakter må inngås med HotelPlanner.com eller klienten direkte. Om kontrakt inngås direkte med klienten, må HotelPlanner.com kopieres inn på all kontraktskommunikasjon.

For automatiske bud er grupper på 5 rom per natt eller mer underlagt tilgjengelighet og kan ha spesielle retningslinjer for avbestilling. Priser og tilgjenglighet er underlagt endring ute varsel.

Enhver part som bruker HotelPlanner.com-systemet på en bedragersk måte vil bli underlagt en bot på $10 000 USD. Dette bedrageriet inkluderer, men er ikke begrenset til, falsk bestillingsforespørsel, lokkende pristeknikker eller falsk brukerinformasjon av noen type. Overtredere vil bli rettsforfulgt i lovens fulle utstrekning.

Tilbakeføringer til kredittkort

Du, brukeren, kan bestride belastninger med kredittkortselskaper ("tilbakeføringer"). Hvis du har et spørsmål om en belastning på kredittkortutskriften din, oppfordrer vi deg til å ringe Lexyl før du bestrider belastningen med kredittkortselskapet ditt, for å diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer om våre belastninger med oss. Lexyl vil jobbe med deg for å finne en løsning på bekymringene dine. Lexyl forbeholder seg retten til å bestride alle tilbakeføringer selskapet mener er urettmessige, som beskrevet i mer detalj nedenfor. Lexyl forbeholder seg også retten til å kansellere eventuelle reisebestillinger i forbindelse med en tilbakeføring som er relatert til den bestillingen.

Ved å bruke tjenesten vår for å gjøre en bestilling med leverandøren, godtar du leverandørens relevante retningslinjer for kansellering. I alle tilfeller gjøres retningslinjene for kansellering tilgjengelig på vårt nettsted. Vær oppmerksom på at visse priser eller spesialtilbud ikke er kvalifisert for kansellering eller endring. Lexyl anser følgende tilbakeføringer som urettmessige og forbeholder seg retten til å undersøke og tilbakevise krav om tilbakeføring, og til å vinne tilbake kostnader knyttet til slike tilbakeføringer fra deg, brukeren:

  • Tilbakeføringer som oppstår fra bestillinger som ikke kan kanselleres i tilfelle Lexyl eller leverandøren ikke kan gi en refusjon, enten bestillingen brukes eller ikke;
  • Tilbakeføringer som oppstår fra belastede beløp som er godkjent av din familie, venner, forbindelser eller andre tredjeparter med direkte tilgang til ditt, brukeren, sitt kredittkort.;
  • Tilbakeføringer som oppstår fra leverandørens manglende evne til å levere et produkt eller en tjeneste på en måte som er forenlig med leverandørens produktbeskrivelse.
  • Tilbakeføringer som oppstår fra force majeure eller andre omstendigheter som ligger utenfor kontrollen til Hotelplanner.com eller dets datterselskaper.

16. Ingen byrå.

Du og HotelPlanner.com er uavhengige kontraktører og ingen byrå, partnerskap, samarbeidsprosjekt, arbeidsgiver-ansatt eller franchisehaver-franchisetaker-forhold er tiltenkt eller opprettet av denne avtalen.

Løsning av tvister. I det tilfelle hvor en tvist oppstår mellom deg og HotelPlanner.com er vårt mål å gi deg en nøytral og kostnadseffektiv metode for rask løsning av tvisten. Følgelig samtykker du og HotelPlanner.com til at ethvert krav eller tvistemål etter lov eller rett som oppstår ut av denne avtalen eller våre tjenester ("Krav") skal løses i overensstemmelse med en av underseksjonene nedenfor eller som gjensidig skriftlig avtalt av partene. Før man griper til disse alternativene oppmuntrer HotelPlanner.com deg på det sterkeste til å kontakte oss direkte for å finne en løsning og selskapet vil også overveie rimelige anmodninger for å løse tvisten gjennom alternative løsningsprosedyrer, slik som forlik, som et alternativ til rettstvist.

Fragåelse: Det kan være en ekstra personavgift om romtypen som er bestilt ikke rommer det antall personer eller selskapet ditt kan bli avkrevd avbestilling og ny bestilling av et større rom, til en annen pris enn først bestilt.

* Gratis rom for gruppekoordinatorer gjelder kun for deltagende hoteller og påkrevd gruppestørrelsekan variere blant hotellene.

SKATTEGJENVINNINGSAVGIFT

Skatteutgiften på Save Rate-hotelltransaksjoner er en gjenvinning av gjeldende transaksjonsskatter (f.eks. salg og bruk, besittelse, romavgift, offentlig skatt, mva osv.) som vi får inn fra våre kunder og betaler til våre leverandører (som hoteller osv.) i forbindelse med våre kunders kjøp. Vi er ikke den leverandøren som samler inn og remitterer slik skatt til gjeldende skattemyndigheter. Leverandørene fakturerer oss for gjeldende skatter og vi remitterer slike summer direkte til våre leverandører. Vi er ikke en med-leverandør tilknyttet den leverandøren som vi bestiller eller reserverer våre kunders reisearrangementer hos. Skattbarhet og gjeldende skattesats kan variere mye etter sted. Den faktiske summen som betales til en leverandør kan variere etter skattegjenvinningsavgiften, avhengig av satsene, skattbarhet eller andre faktorer som gjelder på tidspunktet hvor våre kunder faktisk bruker en gitt reisetjeneste. Vi påtar oss ikke kostnad for omsetningsavgift fra leverandører som befinner seg i Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire og Oregon, ettersom disse statene ikke pålegger noen omsetningsavgift. I tillegg pålegger visse stater en hotelloppholdsavgift eller annen type transaksjonsavgift på leie av et hotellrom, en leiebil osv. Typen skatt som samles inn av en leverandør vil variere etter tjeneste og sted. Vi bruker tredjeparts distribusjonskanaler for individueller reservasjoner.

BETAL ONLINE NÅ ELLER SENERE UNDER EIENDOMSDETALJER

Med visse eiendommer kan du få muligheten til å betale online umiddelbart eller betale senere på selve eiendommen. Hvis du velger alternativet for å betale online umiddelbart, blir du belastet beløpet i valutaen du velger umiddelbart. Hvis du velger å betale senere på selve eiendommen, vil eiendommen belaste deg i den lokale valutaen til den aktuelle eiendommen på tidspunktet av oppholdet. Skattesatser og valutakurser kan endres i tiden mellom bestilling og opphold. Du skal oppgi detaljene om betalingskortet ditt og leverandøren, eller Lexyl må ofte bekrefte: (i) betalingskortets gyldighet (gjennom en belastning på en nominell verdi som enten refunderes innen få dager eller trekkes fra den endelige betalingen til leverandøren) og, (ii) tilgjengeligheten av midler på betalingskortet (bekreftes av banken som utsteder kredittkortet ditt). Lexyl forbeholder seg retten til å kansellere bookingen hvis full betaling ikke mottas i tide.

Mange bank- og kredittkortselskaper belaster sine kontohavere et transaksjonsgebyr når kortutstederen og selgerens beliggenhet (som definert av kortmerket (f.eks. Visa, MasterCard, American Express) er i forskjellige land. Valutakursen, hvis aktuelt, og eventuelle transaksjonsgebyrer bestemmes utelukkende av banken eller et annet byrå som behandler transaksjonen. Disse gebyrene kan brukes av kortutstederen som en belastning på kortinnehaverens konto. Dette betyr at beløpet som er oppført på kreditt- eller debetkortutskriften din kan være en annen sum enn sum som vises på faktureringssammendraget for en reservasjon som er bestilt på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om disse gebyrene eller valutakursen som gjelder for bestillingen, kan du kontakte banken din.

PRISER

Prisen på reisetjenestene er som angitt på nettstedet enhver tid, unntatt i tilfeller ved åpenbar feil. Prisene kan endres når som helst, men endringer vil ikke påvirke bestillinger som allerede er godkjent. Til tross for Lexyls beste innsats, kan noen av reisetjenestene som er oppført på nettstedet være feilpriset. LEXYL FORBEHOLDER UTTRYKKELIG RETTEN TIL Å KORRIGERE ALLE PRISFEIL PÅ NETTSTEDET VÅRT OG/ELLER PÅ VENTENDE RESERVASJONER LAGT UNDER FEIL PRIS. VED EN SLIK HENDELSE, GIR VI DEG MULIGHETEN TIL Å BEHOLDE DEN VENTENDE RESERVASJONEN TIL RIKTIG PRIS ELLER VI KANSELLERER RESERVASJONEN DIN UTEN STRAFF. Lexyl er ikke forpliktet til å tilby deg reisetjenester til en feil (lavere) pris, selv etter at du har fått sendt bekreftelse på bestillingen din

Du erkjenner at Lexyl forhandler visse rompriser med eiendomsleverandører på forhånd for å tilrettegjøre bestillingen av reservasjoner. Du erkjenner også at Lexyl tilbyr deg tjenester for å tilrettegjøre slik booking av reservasjoner mot vederlag ("tilretteleggingsgebyret"). Romprisen som vises på nettstedet, er en kombinasjon av den forhåndsforhandlede romprisen for rom reservert på din vegne av Lexyl, og tilretteleggingsgebyret beholdt av Lexyl for deres tjenester. Du gir Lexyl fullmakt til å bestille reservasjoner for den totale reservasjonsprisen, som inkluderer romprisen som vises på nettstedet, pluss skattegodtgjørelsesgebyrer, servicegebyrer og, hvor det er aktuelt, avgifter på Lexyl-tjenestene. Du godtar at kredittkortet ditt belastes av Lexyl for den totale reservasjonsprisen. Når du sender inn reservasjonsforespørsel, gir du Lexyl fullmakt til å legge til rette for eiendomsreservasjoner på din vegne, inkludert å gjøre betalingsavtaler med eiendomsleverandører.

Kansellering og/eller refusjon

Du godkjenner å være bundet av kanselleringsvilkårene som pålegges av hver reservasjon. Hvis slike kanselleringer ikke kan refunderes, vil Lexyl imøtekomme forespørselen din om refusjon, men forbeholder seg retten til å belaste deg 3% transaksjonsgebyr for de kansellerte reservasjonene. I tillegg kan Lexyl com verifisere (dvs. forhåndsgodkjenne) kredittkortet ditt. Hvis du har utført uredelige aktiviteter, forbeholder Lexyl seg retten til å iverksette nødvendige juridiske tiltak, og du kan være ansvarlig for økonomiske tap for Lexyl, inkludert saksomkostninger og skader. Ta kontakt med kundetjeneste for å bestride kansellering av en bestilling, eller frysing eller nedleggelse av en konto.